Caelum Pragense – pohled meteorologie

s hostem doc. RNDr. Tomášem Halenkou, CSc.

17. 6. 2020 od 18 hodin

Přednáška doc. RNDr. Tomáše Halenky, CSc. se uskuteční v rámci dernisáže výstavy Michala Kindernay a Sáry Vybíralové Calendarium Cæli MMXIX.

Z jistého pohledu chaotické chování oblohy zachycené expozicí vykazuje některé charakteristiky řádu – „rytmy“, které mají oporu ve fyzikálních zákonech, vlastnostech a parametrech atmosférických systémů. V meteorologii se jedná o závažné téma, které limituje předpověď počasí, vynucuje statistický přístup k dlouhodobým předpovědím a simulacím klimatických scénářů. To samozřejmě platí i pro městské prostředí, které ale za některých situací může výrazně ovlivnit podmínky ve městě, a tím třeba i vzhled oblohy.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Přednáška doc. RNDr. Tomáše Halenky, CSc., Caelum Pragense – pohled meteorologie ©CSU Praha
Přednáška doc. RNDr. Tomáše Halenky, CSc., Caelum Pragense – pohled meteorologie ©CSU Praha
Přednáška doc. RNDr. Tomáše Halenky, CSc., Caelum Pragense – pohled meteorologie ©CSU Praha
Caelum Pragense – pohled meteorologie

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů