Karel Císař: Signatury všech věcí. 
Poznámky k teorii moderního
a současného umění

18. 1. 2022 od 17 hodin

představení knihy a diskuse s Johanou Lomovou
ve spolupráci s PageFive a Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou v Praze

17.00–17.30 o knize promluví Karel Císař
17.30–18.00 diskuse Karla Císaře s Johanou Lomovou

Vede-li Oswald Croll ve spisu o signaturách z počátku 17. století analogii mezi hvězdami a rostlinami, neboť „každá hvězda na nebi není nic jiného než duchovním a chaotickým způsobem předvytvořená rostlina, která ji zde na zemi představuje“, vlastně tím předjímá metodu zkoumání, kterou užívá Michel Foucault v polovině 20. století, když pomocí příkladu Panoptikonu vyvozuje nové uspořádání moci. Podobnou metodou zkoumání jsou v různé míře vedeny také texty předkládané knihy. Ať už se věnují rozporu mezi ikonickým a indexickým zobrazováním v moderním a předmoderním umění, fenomenologickým a antropologickým výkladům amerického minimalismu, „smrti autora“ spojované s postmoderním obratem, ve skutečnosti však ovlivněné dobovou interpretací antické tragédie, paralelám surrealismu a fenomenologie nebo vzájemným vztahům mezi projekty dekolonizace a pozdní fenomenologie, vždy nalézají nečekané souvislosti mezi zdánlivě rozpornými teoriemi moderního a současného umění.

Vstup na uvedení knihy podléhá momentálním vládním nařízením týkajících se splnění podmínek bezinfekčnosti.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net, Náš REGION
a Mladý světUMA: You Make ArtCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů