Jak nejlépe nakládat s uměleckým odkazem autora. Příliš otázek a málo odpovědí…

7. 12. 2022 od 16 hodin

Iniciativa Fair Art a CSU Praha pořádají seminář Jak nejlépe nakládat s uměleckým odkazem autora. Příliš otázek a málo odpovědí... vedený advokátem s mnohaletou praxí v oblasti autorského práva JUDr. Františkem Vyskočilem, Ph.D.

O své zkušenosti se správou uměleckého odkazu se pak podělí předseda správní rady Nadace Mucha John Mucha a členka správní rady Josef Koudelka Foundation Irena Šofrová. 

V rámci semináře se pokusíme odpovědět na tyto otázky:

  • Co je umělecká pozůstalost (výtvarná, fotografická) a jak s ní naložit?
  • Jakým způsobem nejlépe spravovat odkaz umělce, a to jak jeho umělecká díla, tak autorská práva?  
  • Jakou formu správy pro takové účely zvolit?
  • Kdo by tak měl činit?
  • Jak zachovat umělcovo dílo živé a dále jeho umělecký odkaz rozvíjet i po jeho smrti?
  • Je možné či vhodné správu autorských práv svěřit třetí osobě již za života umělce?

Seminář nabídne příležitost otevřít i další příbuzná témata.

Účast na semináři je bezplatná, z kapacitních důvodů je však nutná předchozí rezervace prostřednictvím formuláře.
Po naplnění kapacity 50 osob možnost vstupu nebudeme moci garantovat.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů