FHS Kiosek v CSU:
Lenka Vojtíšková, Marie Zetová

23. 6. 2022 od 17 hodin

Fakulta humanitních studií UK a CSU Praha zvou na přednášku Lenky Vojtíškové a Marie Zetové z cyklu Kiosek, na kterém se podílejí studenti, doktorandi a přednášející z Fakulty humanitních studií a který paralelně doplňuje, komentuje a reaguje na projekty hostujícího kurátora v Galerii Kurzor.

Lenka Vojtíšková: Prostor před prostorem: Chóra a utopie

Lenka Vojtíšková bude ve své přednášce konfrontovat měřitelný prostor galerie s představou jistého před-prostoru. Pokusí se problematizovat otázky, zda konfigurace uměleckých děl v galerii dává vzniknout jejich významu a nakolik jejich umístění generuje způsoby, jak s nimi nakládat. Obrysy onoho před-prostoru načrtne skrze reflexi pojmu chóry s důrazem na jeho možný utopický rozměr. Funguje tento před-prostor jako aktivní princip, jako mezera mezi věcmi, nebo jako jejich útočiště? V jakém smyslu ho lze myslet před-, jak se chová vůči toku času? A jak prorůstá do míst, ve kterých se pohybujeme?

Marie Zetová: Sediment, sentiment a vlákno času

Marie Zetová se ve svém komentáři k výstavě Bone Tone Shelf Self zaměří na to, jakým způsobem vystavené objekty reflektují problém časovosti, a potažmo paměti, která nám časový rozměr naší existence zpřístupňuje. Výchozí otázkou, již si nad vystavenými díly položíme, bude, do jaké míry naše minulost a paměť zakládají naši identitu – a jakými cestami se tak děje. Je paměť subjektu spíše sediment nebo archiv přístupný archeologickému či historickému zkoumání? Nebo je přínosnější ji chápat jako dynamický tvořivý proces, v němž neustále dochází k proplétání různých časových rovin, reálných i fikčních událostí, a ve kterém není na místě činit rozdíl mezi vzpomínkou, představou nebo snem?


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů