KioFHSek u kumštýřovy cesty #1
neboli Štěstí pro všechny! Zadarmo!
A nikdo ať neodejde s prázdnou!

přednáška Ondřeje Váši, Tomáše Maška a Jakuba Zítka
ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK

7. 4. 2022 od 18 hodin

Umělci jsou mimozemšťané a zůstává po nich „plno krámů“, jak jeden takový výstavní „piknik u cesty“ popsali bratři Strugačtí. Což je více než dostačující důvod postavit si u cesty kurátora Jana Zálešáka Galerií Kurzor vlastní kiosek a usmažit v humanistickém friťáku pár artefaktů ze Zóny zvané galerie. Neboli: schválně co se stane, když stalkeři z Fakulty humanitních studií propašují umělecká díla do světa mimo Zónu a přinutí je jako technologická či dokonce biologická orákula říci něco o světech a lidech, o kterých původně vůbec vypovídat neměla a nechtěla?

Tomáš Mašek se tak po „valéryovském“ úvodu Ondřeje Váši tváří v tvář fotografiím Dominiky Jackuliakové a objektům Gizely Mickiewicz zeptá, zdali jsme vprostřed technologických zázraků spíše zvěří, která nalézá zázračné artefakty po „pikniku u cesty“, nebo zdali jsme naopak jejich šiřiteli a trousíme po sobě techniku a umění, jejichž dosah je pro nás však zahalen tajemstvím stejně jako propojenost přírodních jsoucen a umělých objektů uvnitř Vesmíru.

Jakub Zítko si pro změnu zažongluje s Parmenidovými objekty ve filébovském opileckém rauši a všimne si jistého afektivního prvku, který nás spolu s ním postaví před řadu epistemologických otázek: proč „svět sice světem, ale země je jedině nízkou?“, dokonce vždy příliš nízkou, než aby námi byla uchopena, a jenom šílenec je schopen zakoušet její rotaci? V jakém smyslu jsme my, ne-šílenci, schopni uvažovat o oněch bohapustých místech, jež přeci jenom čas od času navštívíme? Nebo snad ona navštěvují nás? 


Tento projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu GA ČR 22-17984S, Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost v současném umění a mediální kultuře.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

© shutterstock.com, Design ProjectsCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů