Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti – diskuse

24. 3. 2022 od 18 hodin

moderátorka: Martina Pachmanová

hosté: Alena Kotzmannová, Mikuláš Macháček,
Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Lenka Vítková a další

CSU Praha ve spolupráci s knihkupectvím PageFive 
zvou na diskusi k publikaci Pokus o znovunalezení skutečnosti na témata spojená s fenoménem vztahu obrazu a textu.

Alena Kotzmannová vytvořila v letech 2009–2019 celkem deset kapitol série Pokusů o znovunalezení skutečnosti, které konfrontují fotografie, tisky a objekty uspořádané do významotvorných celků. Každá kapitola vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, který autorka propojuje s obrazy z vlastního archivu. Nehledá, co se děje na konkrétních obrazech, ale spíše v prostoru mezi nimi. Autoři a autorky textů přistupují každý k vybrané kapitole odlišně a nabízí změněnou možnost čtení dané vizuální zprávy. Stejně tak text, ať již teoretický, beletristický nebo poezie, představuje ve spojení s obrazy jiné sdělení.

Autory a autorkami textů jsou William Hunt, Edith Jeřábková, Martina Pachmanová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Lenka Vítková, Radek Wohlmuth a Dušan Zahoranský. Publikace vyšla v  grafické koncepci a úpravě Mikuláše Macháčka.


Českou verzi knihy vydala v roce 2021 Galerie moderního umění v Hradci Králové
Anglickou verzi vydalo nakladatelství Eastern Front v Londýně


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make ArtCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů