Prezentace 53. čísla Flash Art: Autorská kniha

24. 10. 2019 od 18 hodin

Časopis Flash Art uvede své již 53. číslo, tentokrát zaměřené na téma Autorská kniha. Hostem tematického večera bude přední česká umělkyně Kateřina Šedá, která návštěvníky seznámí se svými publikacemi. Po prezentaci bude následovat otevřená diskuze.
Artist's book (autorská kniha) je již tradičním a i v současnosti frekventovaným formátem uměleckého díla. Jak se ale změnilo její pojetí v digitálním věku? Jaký charakter mohou mít autorské knihy a jaké principy uvažování jejich autora o vlastní umělecké tvorbě v nich lze vysledovat?

Více informací lze nalézt na flashart.cz


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 

Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů