Máme otevřeno a Týden umění v CSU Praha

27. 4. 2019

Diskuse k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real
od 16.00 v Galerii Kurzor

V rámci letošních akcí Máme otevřeno a Týden umění vás srdečně zveme na diskuzi a prohlídku výstav Moréna Rex a Incantation of the Real autorů Marie Lukáčové a Jiřího Žáka s kurátorkou Edith Jeřábkovou a hostem Vojtěchem Märcem. Kromě představení výstav se budeme bavit o tom, proč se čarodějnictví a magie stávají tématem současného umění, jak jsou práce vystavujících umělců propojeny s ekonomikou a klimatickou krizí a jak souvisejí hony na čarodějnice s vyvlastňováním půdy a majetku a zaváděním kapitalistických režimů nejen v období novověkém, ale i nyní.

Komentovaná prohlídka výstavy Hledání Kudora s Lukášem Jasanským
od 17:30 v Galerii Jelení

Po skončení diskuse proběhne v Galerii Jelení komentovaná prohlídka výstavy ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledání Kudora.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Letošní akce Máme otevřeno a Týden umění v CSU Praha se budou konat 27. dubna od 16 hodin
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
Diskuze k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real s autory Marií Lukáčovou a Jiřím Žákem, s kurátorkou Edith Jeřábkovou a s hostem Vojtěchem Märcem
KOmentovaná prohlídka výstavy Hledání Kudora s Lukášem Jasanským
KOmentovaná prohlídka výstavy Hledání Kudora s Lukášem Jasanským
KOmentovaná prohlídka výstavy Hledání Kudora s Lukášem Jasanským

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů