Jiří Skála a Jakub Valenta:
prezentace projektu Lidské aktivity

15. 11. 2019 od 18.00

Aplikace „Lidské aktivity” umožňuje skladovat a monitorovat data uložená v osobních počítačích typu stolních stanic anebo notebooků, používající operační programy Windows, Mac OS a Ubuntu. Tento softwarový nástroj nenahlíží na problém digitální archivace z úhlu produktivity, ale z hlediska placené či neplacené práce. Jeho účelem je oddělovat tyto dvě položky od sebe a emancipovat uživatele od soudobých ideologií sebekontroly a sebeobětování, z nichž ve skutečnosti profituje někdo jiný: klient, zaměstnavatel, nadnárodní korporace či státní aparát.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Jiří Skála a Jakub Valenta: prezentace projektu Lidské aktivity ©Jiří Skála

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů