CSU Praha je jedním z iniciátorů a realizátorů projektu Curatorial Program for Research (Program pro kurátorský výzkum), ústředního článku mezinárodní sítě kurátorů, umělců a institucí. Výběrová řízení a plně hrazená výzkumná stipendia CPR si kladou tři hlavní cíle:

  • umožnit na daném místě přímou komunikaci mezi kurátory z různých zemí a místními umělci
  • přispívat k rovnému přístupu k vědomostem
  • být platformou sloužící propagaci i praxi zúčastněných kurátorů a garantů

Svým nomádským a intenzivním formátem CPR podporuje dialog mezi kurátory z různých zemí a místními uměleckými scénami. Program byl vytvořen kurátory a na míru kurátorům a je neziskovou mezinárodní organizací se sídlem v americkém Indianapolis a s pobočkami ve více než 12 městech po celém světě.

info(v)curatorialprogram.org
www.curatorialprogram.org

Z českých kurátorů se programu doposud zúčastnily:

  • Karina Kottová (ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého)
  • Eva Riebová (kurátorka MeetFactory)

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů