S-Talks aneb nejlepší projekt mého života
17. 10. 2018 od 18 hodin

Série desetiminutových prezentací seniorských životních „projektů" z oblasti rodinné, profesní, zájmové a jiné. Někdo celý život stavěl mosty a přehrady a jiný animoval pohádky nebo třeba „jen“ dobře vychoval děti. Zazní několik osobních příspěvků vyprávějících o životních cestách, změnách, radostech a strastech, splněných i nesplněných snech a realizovaných představách. Dotkneme se během deseti minut životní moudrosti? A je vůbec sdělitelná?

Program vznikl ve spolupráci s centrem Elpida a s Fotograf Festival #8

Moderuje Dušan Bitala


Výstavní program CSU podporují MKČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury ČR, MČ Praha 7Mediální partneři: ArtMap, jlbjlt.net, UMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů