Miroslav Liďák, Malíř nepokojů
10. 10. 2018 od 18 hodin v knihovně NCSU v prvním patře

Artyčok.TV pořádá přednášku Pavla Ryšky ku příležitosti publikování obsáhlého příspěvku, který je věnován pozoruhodnému českému karikaturistovi Miroslavu Liďákovi.

Miroslav Liďák (1934–1983) byl jediný český karikaturista odsouzený v šedesátých letech za politickou kresbu. Podle soudního rozhodnutí zhanobil státní znak a prezidenta republiky, když v roce 1964 veřejně vystavil koláž, v níž umístil Švejka v typickém postoji českého lva do štítu ve tvaru husitské pavézy, kterou lemovaly zlacené lipové ratolesti. Proces tehdy sledovali nejen novináři a umělci, ale také zástupce generální prokuratury „vzhledem k zásadní povaze věci pro případné posuzování podobných případů do budoucna“.

Příspěvek vznikl jako volné pokračování série Charakter – dokumentárních pořadů, které sledovaly proměny výrazných charakterů v konfrontaci s vývojem politických událostí a se změnami společenské praxe.


Výstavní program CSU podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů