Radim Labuda: O polévkové praxi
19. 9. 2017 od 17 hodin
performativní přednáška byla součástí výstavy Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času

Když umělec vaří, stává se součástí jisté tradice; což se pochopitelně děje i v případě, že sochá nebo maluje, my se ale v této přednášce budeme věnovat především umělcům vařícím.

Když umělec vaří, pro informované publikum není možné oddělit tuto činnost od povědomí o jiných vařících umělcích, také ale není možné tuto akci vyvázat ze vztahu k profesionálnímu kulinářství nebo k historii či prehistorii přípravy a konzumace jídla.

Když umělec vaří, výsledek jeho práce je možno oceňovat ve dvou estetických rovinách: jednak v rovině kantovské nezaujaté estetické distance, na niž spoléhá institucionalizované umění již pár století, jednak na úrovni ocenění chuťových kvalit díla. Pro první rovinu ocenění se rovina druhá může jevit jako méněcenná, snad dokonce podvodná, neboť pokud je jídlo dobré, pak požitek z něj zastíní distancovaný estetický zážitek, který se stává dostupným i širokému publiku, jež se o Kanta nebo současné institucionalizované umění zajímá jen pramálo.

Radim Labuda, tohoto času umělec v post-praxi, je už nějakou dobu známý jako autor polévek. Zatímco v praxi umění podléhal nejistotám, v praxi vaření polévek je bezostyšně sebevědomý. Takže se můžete těšit na skvělé jídlo.

Václav Magid


Galerii Kurzor podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art
Poděkování: Joinmusic
Projekt A post-practice artist z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů