Radek Jandera: Politik
4. 6. – 15. 7. 2007

 

V rámech opěrné zdi Letenských sadů je vystaveno osm portrétů. Jde o anonymní skupinu mužů v oblecích, kteří dle svého vzhledu – oblečení a postoje - patří do určité specifické sociální skupiny.V domácím českém prostředí jsou někteří z portrétovaných snadno rozpoznatelní. Konkrétní podobu mediálně známých jedinců si bohužel spojujeme s určitými pevně zafixovanými obsahy, jako jsou příslušnost k určité politické straně, role v citlivých událostech a - samozřejmě - s určitým citovým zaujetím. Projekt přináší alternativu k tomuto zaškatulkovanému způsobu vnímání.Obsah projektu dotváří řada dalších konotací otevírajících otázky tam, kde obvykle automaticky akceptujeme zaběhnutá schémata a s jejich pomocí vizuální informaci snadno zařadíme do připravené přihrádky.

Projekt je možno také vnímat jako, obrazně řečeno, mile, až mateřsky vytrčený pomyslný prostředníček, lhostejno jestli ze strany rezignovaného občana, nebo ze strany politiků. Jinými slovy: Autor projektu vidí ve vztahu mezi občany a politiky neprostupnou zeď antagonisticky rozdělující obě strany na nesmiřitelné My a Oni a snaží se ji podle svých sil narušit.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů