Michaela Thelenová: "Na chvíli..."
30. 4. – 3. 6. 2007

 

Michaela Thelenová se ve svém projektu zamýšlí nad tím, jak nás veřejné – mimo jiné i verbální a obrazový jazyk, kterým formulujeme své poznání – ze své povahy nutí k znásilňování našeho okolí, k vytváření konvencí, k přejímání hotových obsahů, ke konformitě a nakonec ke ztrátě svobody poznávat a rozhodovat se s plnou osobní odpovědností 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů