Nová síť. Umělecká scéna 90. let

21. 9. 2022 od 17 hodin

hosté: Terezie Nekvindová, Kateřina Vincourová, Jan Černý, Ludvík Hlaváček

moderátor: Petr Fischer

diskuse pořádaná ve spolupráci s 
Galerií hlavního města Prahy a Kunsthalle Praha

Diskuzní setkání zástupců tří odvětví, která se podílela na vytváření umělecko-společenské scény 90. let v České republice, je pořádáno s cílem nahlédnout do nedávné minulosti a zhodnotit její vliv na dnešní situaci. Nedá se předpokládat, že jedno setkání pokryje celou umělecko-sociální problematiku 90. let, ale za pomoci významných aktérů, umělců a teoretiků dojde k otevření tohoto tématu. 

Setkání pořádají dvě instituce, které reprezentují specifické místo na dnešní umělecké scéně. Galerie hlavního města Prahy jako zástupce příspěvkových organizací a Kunsthalle Praha za instituce soukromé. Obě tyto galerie během roku 2022 představily výstavy, které se obracely k 90. létům a reflektovaly sbírkovou činnost soukromého subjektu i příspěvkové organizace. Setkání se koná na půdě Nadace a Centra pro současné umění Praha, institucí, jež vznikly na základě transformace ze Sorosova centra pro současné umění Praha, která na poli uměleckém i společenském sehrálo v 90. letech zásadní roli.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make ArtCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů