Walking Trips in Czech Lands

Zkušenosti o mediální praxi a veřejných prostranstvích
při mapování mediálních dálnic a kulturních tras
se zaměřením na přístupné mediální scény
slovem – záznamem – v překladu

ROZHOVORY S MEDIÁLNÍMI UMĚLCI, PRODUCENTY, PROGRAMÁTORY A PUBLICISTY V ČESKÉ REPUBLICE, 1995–1997

Rozhovory: Chris Hill
Překlady: Dana Recmanová

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. / www.fcca.cz / info@fcca.cz / NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů