Galerie Jelení

Deana Kolenčíková: Zeď má vždy dvě strany
20. 9. – 15. 10. 2017
vernisáž: 19. 9. 2017

kurátorka: Gabriela Kotiková


Galerie Kurzor

Podmínky nemožnosti I/VII
Ztráta času
skupinová výstava
23. 8. – 1. 10. 2017 (výstava prodloužena)
vernisáž: 22. 8. 2017
křest katalogu a komentovaná prohlídka
s Václavem Magidem: 19. 9. 2017

kurátor: Václav Magid